Beschermingsbewind

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of langdurig niet in staat zijn zelf hun eigen financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het doel van beschermingsbewind is het beschermen van de financiële belangen en eventuele misbruik door anderen te voorkomen.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon waarvan het vermogen onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen.

Wat houdt beschermingsbewind in?

Als Stichting Abecura is aangesteld als bewindvoerder, betekent dit dat u niet meer alleen over uw financiën kunt beslissen. Sterker nog, u bent niet langer verantwoordelijk voor het financiële beheer, want de rechter heeft u uw bevoegdheid ontnomen en aan de bewindvoerder overgedragen. De bewindvoerder moet de instanties en bedrijven waar u contact mee heeft een brief sturen, waarin wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Tevens verzoekt de bewindvoerder de instanties om uw postadres te wijzigen, zodat alle post vanaf dat moment binnen komt bij de bewindvoerder.

De bewindvoerder opent voor u nieuwe bankrekeningen (beheer- en leefgeldrekening). Alle inkomsten worden gestort op een beheerrekening die wij voor u openen. Uiteraard heeft u ook geld nodig om boodschappen te doen. Afhankelijk van uw inkomsten, uitgaven en gezinssituatie, wordt er wekelijks een bedrag overgemaakt naar uw leefgeldrekening.

Bij eventuele schulden worden deze geïnventariseerd. Indien mogelijk, dit is afhankelijk van meerdere factoren, wordt er een stap gezet naar een schuldentraject.

Van groot belang is dat de bewindvoerder alle benodigde informatie van u ontvangt om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.